YENİ FİKİRLER YENİ RENKLER

Yeni fikirlerden yeni renkler oluşturarak dünyayı yaratıcı fikirler ile dolu rengârenk bir yer haline getirmek istiyoruz. Gökkuşağımızı tüm dünya gençleri ile birlikte boyayacağız!

TAMAMLAYICI PROJELER

Bu güne kadar gerçekleştirdiğimiz ve bundan sonra üreteceğimiz tüm projeler birbirinin devamı ve tamamlayıcısı niteliktedir. Sürdürülebilirlik en önemli ilkemiz!

TEKNOLOJİK GİRİŞİMCİLİK

En değer verdiğimiz girişimcilik alanı teknolojik girişimciliktir. Ülkemizin kalkınmasında rol oynayacak en önemli değerler genç teknolojik girişimcilerdir!

GÜNCEL ETKİNLİKLER

Etkinlik ayrıntılarına ulaşmak için resimlere tıklayınız.

Sivil Toplum Sektörü Çalıştayı Şubat’ta Ankara’da

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Sivil Toplum Sektörü 2016-2017 Dönemi Programlama Sürecine Hazırlık ve Uygulama Desteği Projesi” kapsamında gerçekleştirilecek olan Sivil Toplum Sektörü Çalıştaylarının ilki 15 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenecektir. Ülkemizin Avrupa Birliği’ne (AB) uyum süreci ile ilgili yürüttüğü çalışmalar AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde desteklenmektedir. IPA’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde, […]

SSPKONGRE-III | Bildiri Çağrısı Yayımlandı

Varlığını yüzyıllardır dünyada sürdüren insanoğlu çağın gerekliliklerine göre kendine yönetim biçimleri geliştirmiştir. Yönetim süreçlerinin evrimi sonucunda ise 100 yıllık süredir Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) etkinliğini artırmış, toplumu, karar verme mekanizmalarını ve hayatı doğrudan etkilemeye başlamıştır. STÖ’ler bu etkisini ve gücünü gönüllülü kitlesinden almaktadır. Kuruluşlarının yapısı, gönüllüler ve yaptıkları kaliteli çalışmalar ile geniş kitleleri etkisi altına […]

Genç Liderler Konferansı Kosova’da Katılımcılarını Bekliyor

MCW (Miracle Corners of the World) tarafından Kosova‘da, 28-30 Nisan 2017 tarihleri arasında, 3 günlük bir konferans düzenleniyor.  18-26 yaşları arasında, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde yaşayan, genç işsizliği, toplumsal cinsiyet ve eğitim alanında çalışan gençlerin başvurabildiği konferans için son başvuru tarihi 20 Şubat 2017. Konferans ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak ve başvuruda bulunmak için […]

Kadın Girişimciliğini Teşvik Etmeyi Amaçlayan “İş Hayatında Kadın Programı”

Türkiye’de kadınların toplam istihdam içindeki payı yalnızca %38 iken, kadın girişimciler söz konusu olduğunda ise bu oran %7’ye düşüyor. Avrupa Birliği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu sahipliğinde, kadınlara ait ve kadınların yönettiği işletmeleri desteklemek ve kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla “İş Hayatında […]

KALKINMA VE İNOVASYON OFİSİ

Kalkınma ve İnovasyon Ofisi, Bursa Osmangazi ilçesinde gençler tarafından, günümüzde ülkemiz ve dünya'nın üzerinde yoğunlaştığı, bu doğrultuda makul ve ölçülebilir gelecek hedefleri koyulmuş olan kalkınma, sürdürülebilir kalkınma, yenilikçi yaklaşımlar, projeler ve düşünceler gibi konular doğrultusunda sorunlara ve eksiklere dair farkındalık yaratmak, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, bilimsel tabanlı ve destekli araştırma ve geliştirme projeleri geliştirmek ve refah hedefinin gündelik yaşamın her alanına olumlu tesir edecek şekilde yaygınlaştırılması noktasında yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirerek çalışmalar yürütmek amacıyla kurulmuştur. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na uygun olarak kurulmuş dernek statüsünde faaliyetlerini yürütmektedir.

FOTOĞRAF GALERİSİ

yagico-1 yagico-2 yagico-3 yagico-4 yagico-5 yagico-6 yagico-7 yagico-8 yagico-9 kahraman-1 kahraman-2 kahraman-3 kahraman-4 kahraman-5 kahraman-6 zincir-1 zincir-2 zincir-3 zincir-4 girisimci-1 girisimci-2 girisimci-3 girisimci-4 girisimci-5 girisimci-6 girisimci-7 girisimci-8 girisimci-9