Avrupa Kalkınma Ağı

Türkiye’deki gençlerin işgücü piyasasına dahil edilmeleri, istihdam edilebilirliklerini arttıracak beceriler kazanmalarının sağlanması, bu gençlerin aktif yaşama ve topluma dahil edilmeleri ile gençlik refahının sağlanması projenin ana amaçları arasında yer almaktadır. Türkiye’den ve AB’nin farklı ülkelerinden kamu, sivil toplum ve özel sektör bileşenlerinin kalkınma alanındaki çalışmalarının kalitesini artırmak ve etki alanlarını genişletmek de yine projenin hedeflerini oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda kurulan ağda bulunan kurumların ulus ötesi stratejik ortaklıklar kurmaları sağlanmakta, yerel ve ulusal kalkınmaya yönelik genç hedef kitleli projelerin geliştirilmesine somut katkı koyulmaktadır. Proje içerisine doğrudan yararlanıcı olarak 49 genç dahil etmektedir.