Bağımlılıkla Mücadeleye El Ver !

“Bağımlılıkla Mücadeleye El Ver !”  projesi  bir Erasmus+ Gençlik Değişim programı olup  19-28 Kasım tarihleri arasında Bursa’nın Mudanya İlçesinin Tirilye beldesinde gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Türkiye,Yunanistan,Romanya ve Litvanya’dan gelen 45 katılımcı proje süresince bağımlılık sorununa karşı sürdürülebilir ve kalıcı çözümler bulmaya çalışmışlardır.

Proje boyunca ele alınan başlıca konular şu şekildedir;

-Bağımlılık nedir?
-Bağımlılık türleri nelerdir?
-Ülkelere göre farklılıklar gösteren  bağımlılıklar
-Konuyla ilgili çocuk yaşlarda verilen temel bilgilerin bağımlılıkla mücadeledeki etkisi
-Kişilerin neden ve nasıl bağımlı oldukları ve süreç içerisinde yaşadıkları psikolojik ve fiziksel   değişimler
-Bağımlılıklardan nasıl kurtulunabileceğine dair çözüm arayışları

Ele alınan bu konularla ilgili katılımcılar beyin fırtınaları ,atölye ve saha çalışmaları yapıp karşılıklı diyaloglar gerçekleştirerek  çeşitli çıktılar ortaya koymuşlardır.

Belirlenen bu konular üzerince katılımcılar öncelikle  genel anlamıyla bağımlılığın ne olduğu ve kişilerin hangi sebeplerle bağımlılık sürecine girdiğiyle ilgili ön çalışma yapmışlar daha sonra bunun üzerine çesitli fikirler ortaya sunmuşlardır. Sunulan bu fikirlerden sonra katılımcılar kendi ülke gruplarıyla birlikte ülkelerinde sıkça rastlanılan bağımlılık türlerini tespit etmişler ve hazırladıkları sunumları diğer proje katılımcılarına sunmuşlardır.Bu şekilde her bir katılımcı farklı bağımlılık türleri hakkında bilgi sahibi olmuştur.

Edinilen bilgiler ışığında katılımcılar ülkemizde ve Dünya’da genel olarak sıkça görülen alkol,sigara,uyuşturucu ve internet bağımlılığı konularından bir tanesini  kendi aralarında karma gruplar oluşturup seçmişler ve her grup farklı bir bağımlılık konusu üzerinden çalışmalarına devam etmiştir. Gruplar çalışmalarını tamamlayıp gerekli materyalleri hazırladıktan sonra konakladıkları otelden  Mudanya İlçesine gitmiş,burada her grupta kendilerine doğru aktarımı sağlayacak bir Türk katılımcı eşliğinde yerel halka konu edindikleri bağımlılık türünün zararlarından ve bu bağımlılıklardan vazgeçmek için neler yapılabileceğinden bahsetmişlerdir.

Katılımcılar sahada yeterli çıktıya sahip olduktan sonra Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ı makamında ziyaret etmiş,halktan edindikleri geri dönütleri ve  kendi görüşlerini belediye başkanına  sunmuşlar ve kısa ve uzun vadeli olarak nelerin yapılabileceği konusunda birlikte istişare etmişler ardından kendilerine zaman ayırıp konu üzerinde ilgiyle duran Sayın Hayri Türkyılmaz’a Teşekkür maiyetinde bir plaket vermişlerdir.

Tüm yapılan çalışmalar neticesinde bağımlılıkla mücadelede en önemli noktalardan biri olarak temelde verilecek eğitimin  önemine dikkat çekmeyen isteyen katılımcılar bu amaç doğrultusunda  Tirilye Zeytinbağı Ortaokulu’nu ziyaret etmişler,burada çocuklara bağımlılıkların zararlarından bahsederken keyiflendirici oyunlar da oynamışlardır.