Avrupa Kalkınma Ağı

Türkiye’deki gençlerin işgücü piyasasına dahil edilmeleri, istihdam edilebilirliklerini arttıracak beceriler kazanmalarının sağlanması, bu gençlerin aktif yaşama ve topluma dahil edilmeleri ile gençlik refahının sağlanması projenin ana amaçları arasında yer almaktadır. Türkiye’den ve AB’nin farklı ülkelerinden kamu, sivil toplum ve özel sektör bileşenlerinin kalkınma alanındaki çalışmalarının kalitesini artırmak ve etki alanlarını genişletmek de yine projenin hedeflerini […]

Gençlik Çalışanları Teknolojiyi Kullanıyor, Engeller Aşılıyor !

Engellilerle çalışan gençlik çalışanları ve kurumların kapasitelerinin (bilgi, beceri, yetenek) arttırılmasını ve çalışmaların etki alanlarının genişletilmesini sağlamak projenin nihai amacıdır. Bu amaç doğrultusunda; teknoloji ve ICT kullanılarak, gençlik çalışanları, eğitmen, uzman ve sosyal çalışmacıların engellilere yönelik üretilen güncel teknolojileri ve araçları nasıl kullanabilecekleri gösterilecektir. Proje, gençlik çalışanlarının kapasitesini artırarak engelli gençlerin daha etkili gelişimlerinin sağlanmasını […]

Bağımlılıkla Mücadeleye El Ver !

“Bağımlılıkla Mücadeleye El Ver !”  projesi  bir Erasmus+ Gençlik Değişim programı olup  19-28 Kasım tarihleri arasında Bursa’nın Mudanya İlçesinin Tirilye beldesinde gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Türkiye,Yunanistan,Romanya ve Litvanya’dan gelen 45 katılımcı proje süresince bağımlılık sorununa karşı sürdürülebilir ve kalıcı çözümler bulmaya çalışmışlardır. Proje boyunca ele alınan başlıca konular şu şekildedir; -Bağımlılık nedir? -Bağımlılık türleri nelerdir? -Ülkelere […]

GLOBAL INNOVATIVE LEADERSHIP MODULE (GILM)

Global Innovative Leadership Module (GILM) projesi, Bahçeşehir Üniversitesi koordinatörlüğünde derneğimiz Kalkınma ve İnovasyon Ofisi’nin ve 4 Avrupa ülkesi organizasyonunun ortaklığında, Erasmus+ Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında 2015 – 2017 yılları arasında yürütülecek 2 yıllık bir projedir. GILM projesi, mevcut genç işsizliğine çözümlerden birinin gençlerin üniversite eğitimleri sırasında veya mezuniyet sonrası BİT tabanlı becerilerini geliştirmeye yönelik […]

21. YÜZYIL İŞ KAZALARI – GENÇLER NE DÜŞÜNÜYOR?

PROJE ÖZETİ Sanayileşme ve teknolojik gelişme, büyük sosyo–ekonomik kayıplar doğuran iş kazalarına ve çevresel risklere yol açmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, iş kazalarına yol açan risklerin % 98’i önceden tahmin edilip ortadan kaldırılabilir nitelikte olduğundan, bu kayıpları önlemek devlet, işveren ve işçilerin görevidir. WHO’ya göre, dünyada çalışan toplam 3 milyar işçinin % 80’inden fazlası temel iş […]

SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN BAĞIMLILIKLARINDAN KURTUL!

PROJE ÖZETİ Son aylarda Dünya’nın ve özellikle ülkemizin gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden gençler arasındaki madde bağımlılığı problemi gelecek için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı yaşanan değişimler madde bağımlılığını yükselen bir problem olarak karşımıza çıkarmaktadır. Popüler bir figür olan bonzai özelinde, madde kullanımının çok küçük yaşlara kadar inmesi hem ülkemizin […]

GELECEĞİN KAHRAMANLARI; SOSYAL GİRİŞİMCİLER

Dünyada sosyal girişimlere yönelen yetenek, para ve ilgi gün geçtikçe artmakta, modelin rağbet görmesi ile birlikte çeşitli ulusal ve uluslararası platformlarda sosyal girişimler hızla yayılmaktadır. Bugün Birleşik Krallık’ta sayıları 62.000’i bulan sosyal girişimler 800.000 kişiyi istihdam etmekte; yılda 24 milyar £ tutarında ciro oluşturmakta; GSYH’ye %1 destek vermekte ve katma değeri yüksek istihdam fırsatlarının yaratılmasını […]

YAGİÇO İŞ BAŞINDA!

Öncelikle sizi projemiz ile birlikte hayat bulan hayali bir karakter olan “YaGiÇo” ile tanıştıralım. “Yaratıcı Girişimci Çocuk” kelimelerinin baş harflerinin birleştirilmesi ile oluşturduğumuz bir isim. Çevremizdeki çocuklara bunu söylediğimizde de sempatik geldiğini ve merak uyandırdığını gördük. Buda karakterimiz isminin seçiminde çok önemli bir rol oynadı. Peki neden “Yaratıcı Girişimci Çocuk” kavramı üzerinden gittik? Girişimcilik dünyada […]

GENÇ GİRİŞİMCİLER AKTİF HAYATLAR

Kalkınma ve İnovasyon Ofisi tarafından 18-25 yaş hedef kitle olmak üzere farklı bölgelerde Genç Girişimcilik Eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Bu güne kadar proje kapsamında 14 farklı eğitimde toplamda 180 genç girişimciye ulaşılmıştır. Tüm bu eğitimlerde yaygın eğitim kullanılmış, katılımcılar odak noktaya alınarak atölye çalışmaları yaptırılmıştır. Katılımcılar ile birlikte pazarlama planı, insan kaynakları, finansman, yönetim ve organizasyon ve […]

TÜRKİYE GENÇ GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON MERKEZLERİ

Bu gün ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında tüm devletler tarafından ilk seçenek olarak görülen nitelikli girişimlerin ve girişimcilerin desteklenmesi ülkemizin de 2023 kalkınma hedefleri arasında en önemli noktaların başında gelmektedir. Küreselleşen dünyada söz sahibi olmak ve fark yaratmak artık inovatif düşünce temelinde şekillenmiş nitelikli girişimlerin çoğalmasıyla mümkün olmaktadır. Teknoloji çağı olarak değerlendirilen günümüzde ise en önemli girişimcilik […]