2023 YOLUNDA GENÇLER VE İNOVASYON ZİRVESİ

İnovasyon ve teknolojik gelişme ülkelerin uzun dönemli ekonomik büyümesindeki en önemli itici güçtür. Uzun dönemi kapsayan ekonomik çalışmalar Batı Almanya’daki ekonomik büyümenin yüzde 78’inin, Fransa’daki büyümenin yüzde 76’sının, Japonya’daki büyümenin yüzde 55’inin ve A.B.D’deki büyümenin yüzde 50’sinin teknolojik gelişme ve inovasyon sayesinde gerçekleştiğini gösteriyor. Bu konuda yapılan tüm araştırmalar ülkelerin inovasyon performanslarındaki artışın ekonomik ve […]

ZİNCİRLERİ KIRIYORUZ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Birleşmiş Milletler Global Girişimciliği İzleme Programı kapsamında yapılan araştırmalara göre girişimcilik oranı dünyada  %31, Avrupa’da %23 iken Türkiye’de bu oran çok düşük olup %4.6’dır. Uluslararası girişimcilik endeksinde kullanılan 100 yetişkin içinde şirket kuran insanların sayısına bakıldığında Türkiye 29 ülkeden daha az girişimciye sahiptir. Türkiye’de bulunan girişimcilerin ise sadece %0.15’ini kadınlar oluşturmakta olup erkekler kadınların 29 […]