Gençlik Çalışanları Teknolojiyi Kullanıyor, Engeller Aşılıyor !

Engellilerle çalışan gençlik çalışanları ve kurumların kapasitelerinin (bilgi, beceri, yetenek) arttırılmasını ve çalışmaların etki alanlarının genişletilmesini sağlamak projenin nihai amacıdır. Bu amaç doğrultusunda; teknoloji ve ICT kullanılarak, gençlik çalışanları, eğitmen, uzman ve sosyal çalışmacıların engellilere yönelik üretilen güncel teknolojileri ve araçları nasıl kullanabilecekleri gösterilecektir. Proje, gençlik çalışanlarının kapasitesini artırarak engelli gençlerin daha etkili gelişimlerinin sağlanmasını ve bu sayede de sosyal dahil edilmelerinin ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasını da desteklemektedir. Proje içerisine doğrudan yararlanıcı olarak 45 genç dahil etmektedir.