HAKKIMIZDA

Kalkınma ve İnovasyon Ofisi, Bursa Osmangazi ilçesinde gençler tarafından, günümüzde ülkemiz ve dünya’nın üzerinde yoğunlaştığı, bu doğrultuda makul ve ölçülebilir gelecek hedefleri koyulmuş olan kalkınma, sürdürülebilir kalkınma, yenilikçi yaklaşımlar, projeler ve düşünceler gibi konular doğrultusunda sorunlara ve eksiklere dair farkındalık yaratmak, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, bilimsel tabanlı ve destekli araştırma ve geliştirme projeleri geliştirmek ve refah hedefinin gündelik yaşamın her alanına olumlu tesir edecek şekilde yaygınlaştırılması noktasında yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirerek çalışmalar yürütmek amacıyla kurulmuştur. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na uygun olarak kurulmuş dernek statüsünde faaliyetlerini yürütmektedir.

Yenilikçi gençler tarafından üretilecek projelerin ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasında en önemli araç olduğu inancıyla projeler geliştirir ve uygular. Bu noktada kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörü bir araya getirerek bütüncül bir yaklaşım geliştirmek Kalkınma ve İnovasyon Ofisi’nin tüm çalışmalarının odak noktasındadır.

hakkımızda