SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN BAĞIMLILIKLARINDAN KURTUL!

PROJE ÖZETİ

Son aylarda Dünya’nın ve özellikle ülkemizin gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden gençler arasındaki madde bağımlılığı problemi gelecek için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı yaşanan değişimler madde bağımlılığını yükselen bir problem olarak karşımıza çıkarmaktadır. Popüler bir figür olan bonzai özelinde, madde kullanımının çok küçük yaşlara kadar inmesi hem ülkemizin kalkınması, gelişmesi yolunda onbinlerce genci atıl bir hale sokmakta, bu da üretimden uzak kayıp bir nesil yetişmesine sebep olmaktadır. Aynı zamanda parçalanmış bir sosyal doku, kişisel yaşamlar gibi birçok etkisi de mevcuttur. Bu sebeple KİO olarak bu probleme parmak basmak, farkındalık yaratmak, sorunu analiz edip çözüm önerileri geliştirmek ve gençlerin gözünden politika önerileri sunmak için AB Erasmus + yapısal diyalog programına başvurulmuş ve projemiz kabul edilmiştir. Bursa’da 14 – 15 – 16 – 17 Ağustos 2015 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 3 gece 4 gün sürecek 130 kişilik ulusal zirvede dezavantajlı gençler ile karar alıcıları bir araya getirilecektir. Etkinlik kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından ve Bursa yerelinden katılımcılar olacaktır. Proje süresinde katılımcılar kurum temsilcisi uzmanlar, akademisyenler, STK temsilcileri ile bir araya gelecek atölyeler, takım çalışmaları, beyin fırtınaları gibi yaygın eğitim metotları ile politika öneri kitapçığı, madde bağımlılığı bildirisi gibi somut çıktılar üreteceklerdir. Aynı zamanda bu çıktıları yerellerine döndüklerinde yaygınlaştıracaklar, daha fazla kişinin konu hakkında bilgi sahibi olmasını ve farkındalık yaratılmasını sağlayacaklardır. Proje çıktılarını karar alıcılar ile paylaşılacak ve ülkemizin geleceğine katkı koyulacaktır.

Afiş

PROJENİN AMACI

Ülkemizde madde kullanımı ve madde kullanımından dolayı zarar görenlerin oranına baktığımızda Narkotik Şube Müdürlüğü’nün verilerinden yola çıkarak İstanbul’dan sonra Bursa’yı görmekteyiz. Bursa’da son birkaç ay boyunca bonzai başta olmak üzere diğer birçok madde kaynaklı genç ölümlerinin arttığını gözlemlenmiştir. AMATEM ve İl Sağlık Müdürlüklerine göre, Bursa’da 2014 yılının ilk 6 ayında madde bağımlılığı ve bonzai kullanımının patlama yaptığı ve kullanım yaşının 10 – 11’lere indiğini görülmüştür. Bu açıdan Bursa, bu konuda en büyük probleme sahip illerimizden biri konumundadır.

KİO olarak hem gençlerin refahına, hem de toplumsal kalkınmaya katkı sunmak için çeşitli çabalar ortaya koyan bir yapı olarak, bu problemi ele almak istedik. Bu amaçla Bursa’da madde bağımlılığının en yaygın olduğu bölgeler/ilçelerden başlayarak paydaşların da dahil olduğu yerel zirve ve ardından Bursa Merkez’de ulusal bir zirve yapmak istemekteyiz. Bu zirvede mevcut politikalara eklemlenmiş biçimde karar alıcılar, konunun uzmanları, bu konu ile ilgili çalışan akademisyen ve STK’ların yanı sıra, problemden etkilenen gençlerin de katılımı ile bir yapısal diyalog projesi gerçekleştirilecektir. Proje ve zirvelerle amaçladıklarımız genel hatlarıyla;

  • Madde bağımlılığı konusunda gençler arasında farkındalık yaratmak, bu maddelerin kullanımının getirdiği riskler konusunda bilgilendirmek
  • Gençler arasında sağlıklı yaşam biçimlerini desteklemek ve sosyal hayata katılımlarını arttırarak, üreten bir nesil olmalarına destek olmak
  • Gençler ve karar alıcıların bir araya gelmesini sağlayıp, ortak hedef için birlikte çalışmalar yapabilmelerine olanak sağlamak
  • Bu alanda çalışmalar yapan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve bireylerin bir araya gelerek iyi uygulamaları öğrenmelerini sağlamak ve işbirliği altyapısını geliştirmek
  • Gençlerin, kendilerini ilgilendiren politikalar ile ilgili çalışma yapmalarını sağlayarak, konu ile ilgili görüş ve somut çıktılar sayesinde karar alma mekanizmalarına etki edebilmelerini sağlamak, bunu yaparken yeni yaklaşımlar geliştirmek

Şeklindedir.

Pankart

 
Proje Kapsamında Üretilen Çıktılar

Proje Tanıtım Broşürü

Proje Yerel Zirve Kitapçığı

Proje Ulusal Zirve Kitapçığı – Türkçeİngilizce

Medya’da Projemiz – Basın BülteniBursa Gazetesi Haberi

Yaka Kartı

Proje Afişi

Proje Pankartı

Proje Sertifikası – Yerel ZirveUlusal Zirve