TÜRKİYE GENÇ GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON MERKEZLERİ

Bu gün ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında tüm devletler tarafından ilk seçenek olarak görülen nitelikli girişimlerin ve girişimcilerin desteklenmesi ülkemizin de 2023 kalkınma hedefleri arasında en önemli noktaların başında gelmektedir. Küreselleşen dünyada söz sahibi olmak ve fark yaratmak artık inovatif düşünce temelinde şekillenmiş nitelikli girişimlerin çoğalmasıyla mümkün olmaktadır. Teknoloji çağı olarak değerlendirilen günümüzde ise en önemli girişimcilik alanı “Teknolojik Girişimcilik”’tir. Katma değeri en yüksek girişimcilik alanı olarak teknolojik girişimciliğin teşvik edilmesi ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından kilit önem taşımaktadır. Amerika ve Avrupa’da girişimcilik oranları %11 – 12 seviyelerindeyken bu oran ülkemiz için % 4,6 seviyelerindedir. Ülkemizdeki genç girişimcilerin oranı ise % 3,2’dir.  Yine buna paralel olarak ülkemizdeki genç işsizliği oranı yaklaşık %18’ler seviyesindedir. Türkiye’deki girişimcilik oranlarının az olmasının en büyük nedenlerinden biri özellikle eğitim hayatları boyunca bireylerin bu konuda yeterince teşvik edilmemesidir. Yapılan araştırmalar sonucu Türkiye’deki kişiliğin şekillendiği ve seçimlerin yapıldığı ilk gençlik yılları olarak tanımlanabilecek 15-18 yaş aralığındaki gençlerimizin sadece %8’i ileride kendi işini kurmayı hayal etmektedir. Hayal kuramayan hiçbir bireyin girişimci olamayacağı gerçeği Türkiye’deki genç girişimci oranının %3,2 olması ile karşımıza doğrudan çıkmaktadır.

 Ülkemizdeki kalkınmanın sürdürülebilir olması ve işsizliğin azaltılması noktasında en büyük seçeneklerden olan girişimciliğin teşvikine şu an ülkemizdeki genel uygulama olan 18-25 yaş aralığından çok daha erken yaşlarda başlanmalıdır. Zira bu yaştaki gençler çoktan üniversite ya da meslek tercihlerini yapmak zorunda kalmış, kişilikleri büyük oranda şekillenmiş gençlerdir. Bu da onların girişimciliğe adım atmaları konusunda önlerine çoğu zaman engel olarak çıkmaktadır. Dünyada bu yaş yeni uygulamalar ile çocuklar seviyesine indirilmeye başlanmış ve ileride girişimci olabileceklerine inanmaları, bununla ilgili hayal kurabilmeleri teşvik edilmeye başlanmıştır.

Türkiye’de GENÇLİK alanında çalışan en yetkili ve potansiyele sahip kurum olarak T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ülke kalkınması açısından genç girişimciliğini teşvik etmesi en fayda getirecek çalışmalardan olma potansiyelini taşımaktadır. Hali hazırda Bakanlık Genç Girişimci Eğitim’leri ile bunu 18-26 yaş aralığı için dışarıdan aldığı hizmet ile yapmaktadır. Fakat yukarıda belirtilen sebepler dolayısıyla belirli bir yaşa gelmiş ve hayatını etkileyecek – üniversite bölümü, meslek seçimi v.b. – gibi seçimlerini yapmak zorunda kalmış ve kişiliği bu noktada şekillenmiş gençlerin iş kurma fikrine yakınlaşması ve cesaretlendirilmesi çok daha zorlaşmaktadır. KOSGEB’in çeşitli kurumlar aracılığıyla ülke genelinde aynı yaş grubu için yapmış olduğu eğitimler sonrası işini kuran genç girişimcilerin oranının düşüklüğü bunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda genellikle klasikleşmiş sunum yöntemlerinin kullanıldığı bu eğitimlerde bir eğitmen ve pasif dinleyici kitle bulunmaktadır. Hedef kitle eğitimin odağında olmadığı için eğitim esnasında ve sonrasında girişimci olacağına yeterince inanmamaktadır. Bununla birlikte eğitmenlerin yaş aralığı ile hedef kitle arasında bulunan uçurum iletişimi güçlendirmektedir.

“Türkiye Genç Girişimcilik ve İnovasyon Merkezleri” projesi yukarıdaki belirtilen sebepler dolayısıyla ülkemizin 2023 kalkınma planlarının gereği olarak girişimciliğin teşvik edilmesi konusuna yenilikçi ve nitelikli bir yaklaşım getirmek amacıyla oluşturulmuştur. Proje kapsamında Türkiye’nin 7 farklı bölgesi ve 14 ayrı şehrinde Teknolojik Girişimcilik ve İnovasyon Merkezleri’nin kurulması amaçlanmaktadır. Bu noktada hali hazırda gençler için birçok farklı imkân barındıran Gençlik Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Merkezleri’nden yararlanılacaktır. Böylece ayrı bir kaynak aktarımına gerek kalmayacak, hali hazırda bulunan imkânlar verimli olarak değerlendirilerek toplumsal fayda sağlanacaktır. Bu merkezlerin hedef grubunda teknolojik girişimde bulunmaya en yakın potansiyel grup olarak  “15 – 18 yaş aralığındaki meslek liseli gençler” bulunmaktadır. Bu gençler merkezlerde proje kapsamında 3 aylık bir zaman diliminde tamamen yaygın eğitim temelinde oluşturulmuş ve hedef kitleyi merkeze alan bir anlayış ile şekillendirilmiş Teknolojik Girişimcilik ve İnovasyon Eğitim Modülüne dahil olacaklardır.(Ayrıntılar diğer bölümlerde verilmiştir) Kalkınma ve İnovasyon Ofisi Derneği’nin tecrübeli yaygın eğitim eğitmenleri ve Uludağ Üniversitesi akademisyenlerinin desteği oluşturulacak bu modül, proje kapsamında Girişimci Lider’lik eğitimlerine katılacak Gençlik Merkezlerinde profesyonel gençlik çalışanı olarak görev yapan “Gençlik Liderleri” tarafından akran eğitimi şeklinde uygulanacaktır. Modül kapsamında her şehirde bir çok farklı konuda atölyeler, girişimci adayı – tecrübeli girişimci buluşmaları, girişimci adayı – yatırımcı buluşmaları, fuar ve benzeri ziyaretler, online sistem üzerinde vaka analizi çalışmaları, girişim fikirlerini sergileyecekleri fuar, projelendirme desteği ve mezun kulübü etkinlikleri uygulanacaktır.

Pilot proje bölgesi olarak Bursa Osmangazi Gençlik merkezinde uygulanacak proje sonrasında proje kapsamında verilecek “Girişimci Liderler Uygulayıcı Eğitimleri”’nden sonra geliştirilecek modül kapsamında bu eğitimi alan gençler tarafından Tekirdağ, Sinop, Samsun, Hatay, Antalya, Manisa, Aydın, Sivas, Konya, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, Van şehirlerinde toplamda 700 gence 3 aylık periyotlar halinde uygulanacaktır.(Şehirlerin koordinasyonu Bursa’da kurulacak proje koordinasyon ofisi tarafından sağlanacaktır) Sonrasında Bursa’da yapılacak İnovasyon Fuarı kapsamında bu gençler arasından başarılı fikirleri sonucunda seçilece 50 genç lider eğitmenleri ile birlikte katılacaklar ve fuarda fikirlerini sergileme fırsatı bulacaklardır.

Proje ile birlikte ülkemizin 2023 hedefleri kapsamında sürdürülebilir kalkınma noktasında özellikle teknolojik girişimciliğin teşvik edilmesi adına nitelikli ve yaygınlaştırılabilir bir örnek model ortaya koyulmuş olacaktır.

*Proje uygulanmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sunulmuştur.