YAGİÇO İŞ BAŞINDA!

Öncelikle sizi projemiz ile birlikte hayat bulan hayali bir karakter olan “YaGiÇo” ile tanıştıralım. “Yaratıcı Girişimci Çocuk” kelimelerinin baş harflerinin birleştirilmesi ile oluşturduğumuz bir isim. Çevremizdeki çocuklara bunu söylediğimizde de sempatik geldiğini ve merak uyandırdığını gördük. Buda karakterimiz isminin seçiminde çok önemli bir rol oynadı. Peki neden “Yaratıcı Girişimci Çocuk” kavramı üzerinden gittik? Girişimcilik dünyada kabul görmüş olarak şu şekilde tanımlanıyor. “Girişimci toplumun gereksinim duyduğu dolayısıyla talep edilen bir malı ya da hizmeti bulup onu üretmeye girişen ve buna öncülük eden kişidir” Burada öncülük etmek kavramına dikkat çekmek istiyoruz. Bir şeye öncülük etmek o konuda ilk olmak, yapılamayanı yapmak anlamını taşımaktadır. Öncülük eden insanlar “farklı” insanlardır. Ve tüm bu farklı insanlar, girişimciliğin en büyük özelliklerinden biri olarak “yaratıcı” sıfatını taşırlar.  Dolayısıyla YaGiÇo karakterimizin ismi ile aslında hedeflerimizden en büyüğünü – yaratıcı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak – doğrudan vurgulamış oluyoruz.

Projemiz ile birlikte çocukları YaGiÇo isimli bir karakter ile tanıştırdık. Projemiz boyunca kullandığımız tüm eğitim materyallerinde, görünürlük çalışmalarında, proje tanıtımlarında, yani aklınıza gelecek her yerde bu karakterin resmini ve ona atfettiğimiz aynı zamanda başarılı tüm girişimcilerde bulunan genel özelliklerini kullandık. Bu karakteri de çocukların katıldığı karikatür-resim yarışmasıyla seçtik. Farklı mecralarda yarışmamızı duyurduk, sonrasında başvuruları aldık ve bir ön elemeden geçirecek ve sayıyı 3’e düşürdük, sonrasında da sosyal medyada yapacağımız anket ile YaGiÇo’muzun bundan sonra tüm mecralarda kullanılacak görüntüsünü seçmiş olduk.

Projemizin temelini 9 – 13 yaş arası çocuklara öğretmenleri aracılığı ile uygulanabilecek yenilik temelli etkinlikler ürettik. Bu etkinlikler kapsamında ilköğretim öğretmenleri atölye çalışmaları yaptılar ve tüm bu çalışmaları sergilediler. Proje Bursa, Trabzon ve Denizli’deki 5 farklı ilköğretim okulundaki 8 farklı öğretmen tarafından başarı ile uygulandı. Pilot proje niteliği taşıyan bu projenin hali hazırda ülke geneline yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.