ZİNCİRLERİ KIRIYORUZ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Birleşmiş Milletler Global Girişimciliği İzleme Programı kapsamında yapılan araştırmalara göre girişimcilik oranı dünyada  %31, Avrupa’da %23 iken Türkiye’de bu oran çok düşük olup %4.6’dır. Uluslararası girişimcilik endeksinde kullanılan 100 yetişkin içinde şirket kuran insanların sayısına bakıldığında Türkiye 29 ülkeden daha az girişimciye sahiptir.

Türkiye’de bulunan girişimcilerin ise sadece %0.15’ini kadınlar oluşturmakta olup erkekler kadınların 29 katını oluşturmaktadır. Küçük illerimizde ise bu durum, girişimcilik %7.3, kadın girişimciliği bu oranın %2’sini oluşturmaktadır.Bu oranın az olmasında cinsiyetten kaynaklanan engeller, toplumun geleneksel inanç ve baskısı, cinsel ve duygusal taciz, basmakalıp yargılar, sosyal sorunlar araştırma sonucunda elde edilen veriler arasında yer almaktadır.

AB üyeliğine hazırlanan ülkemizin kişi başına düşen gelir düzeyini ve istihdam oranını artırmak için bir plana ve bir takım reformlara ihtiyaç duyduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bu doğrultuda kadınların girişimciliğe teşvik edilmesi, yönlendirilmesi ve güçlendirilmesi yerel ekonominin kalkınmasında önemli bir rol oynadığı hükümetlerce bilinmekte ve bu hususta izlenecek politikalar yer almaktadır.

Proje hazırlama aşamasında yaptığımız anket araştırmaları sonucunda, Bursa’da kendi işini kurma yönünde inanca sahip kadınların yaş grubu 16-27 yaşları arasındadır. Bu sebeple yaygınlaştırılmış bilinçlendirme ile potansiyel kadın girişimcilerin yönlendirilmesi ve aktif hale getirilmesi yöntemleri proje çıktılarımız arasında yer almaktadır.

Bu proje ile gençlere;

-Kadın girişimciliğinin, ülkenin ekonomik kalkınması ve gelişmesindeki önemini farkettirildi,

-Kadınları girişimciliğe iten veya çeken nedenleri analiz ettirildi,

-Kadın girişimcilerin karşılaştıkları engeller ve bu engellerin kaldırılmasında izlenmesi gereken adımları belirleyip bu konuda bilgilendirildi,

-Erkeklerin kadın girişimciliğindeki rolünün farkına varıldı,

-Başarılı girişimcilik örnekleri rehberliğinde kadın girişimci profili oluşturarak potansiyel kadın girişimcilere rehber olmaları sağlandı,

-Sosyal medyayı kullanarak (röportajlar,kısa filmler, internet siteleri, afiş ve broşürler, sosyal medya tanıtımları),proje çıktıları ile ulusalda ve evrenselde olabildiğince farkındalığı sağlamak ve yaygınlaştırmak için çalışmalar gerçekleştirildi,

-Projeye katılan  ortak ülke gençleri ile projenin devamı niteliğinde uluslararası alanda geliştirilecek yeni projeler konusunda fikir alış-verişinde bulunuldu,

– Gençlerin farklı ülke kültürlerini tanıyarak,muhtemel ön yargılarının yıkılmasına ve kültürler arası kaynaşmaya katkıda bulunuldu,

– Kendi proje grubumuz ve ortaklarımızın kendi gruplarında yer alan imkanı kısıtlı arkadaşlarımızın Gençlik Programı’ndan haberdar olması sağlanarak vizyonlarına katkıda bulunuldu.

– Yine gruplarımız içerisindeki arkadaşlarımızın proje yürütme tecrübesi kazandırarak gelecekte üretecekleri ve katılacakları muhtemel projeler konusunda aktif öğrenmelerine katkıda bulunuldu.